Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Programmet ligger på grundnivå med höststart. Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng. Utbildningen genomförs på svenska.