Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-06-12
Godkänd: 2018-06-12

Programmet ligger på grundnivå med höststart. Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng. Utbildningen genomförs på svenska.