Årskurs 1

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1731 Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 50080 7,5 hp 7,5
HF1700 Matematik 50245 7,5 hp 7,5
AF1722 Byggprocessen 50796 5,0 hp 5,0
AF1732 Byggteknik 2, storahus, materiallära, Cad 2, Anläggning A 50078 10,0 hp 10,0
AF1742 Byggekonomi och kvalitet 61645 7,5 hp 7,5
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 61253 7,5 hp 7,5
HS1722 Statik och hållfasthetslära 61254 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 60261 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1703 Inledande matematik 40018 1,5 hp