Årskurs 1

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1737 Byggteknik 1 51797 7,5 hp 7,5
HF1700 Matematik 51466 7,5 hp 7,5
AF1722 Byggprocessen 51467 5,0 hp 5,0
AF1738 Byggteknik 2 51787 10,0 hp 10,0
AF1742 Byggekonomi och kvalitet 61310 7,5 hp 7,5
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 61308 7,5 hp 7,5
HS1722 Statik och hållfasthetslära 61309 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 61307 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1703 Inledande matematik 40014 1,5 hp