Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1737 Byggteknik 1 7,5 hp 7,5
HF1700 Matematik 7,5 hp 7,5
AF1722 Byggprocessen 5,0 hp 5,0
AF1738 Byggteknik 2 10,0 hp 10,0
AF1742 Byggekonomi och kvalitet 61310 7,5 hp 7,5
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 61308 7,5 hp 7,5
HS1722 Statik och hållfasthetslära 61309 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 61307 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1703 Inledande matematik 1,5 hp