Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
AF2011 Strukturdynamik 7,5 hp 7,5
AF2402 Akustik och brand 7,5 hp 7,5
AF2403 Byggskador 7,5 hp 7,5
AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 hp 7,5
AF2025 Projekt för huskonstruktörer 7,5 hp 7,5
AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AF2510 Energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader 7,5 hp 7,5
AG2800 Livscykelanalys 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AF2509 Inomhusklimat - kundnöjdhet och byggnadsprestanda 7,5 hp 7,5
AF212X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF222X Examensarbete inom brobyggnad, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF232X Examensarbete inom byggnadsmateriallära, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF242X Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF252X Examensarbete inom installationsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF262X Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF282X Examensarbete inom stålbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF292X Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF2610 Bergteknik och tunnlar 7,5 hp