Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
AF2011 Strukturdynamik 7,5 hp 7,5
AF2402 Akustik och brand 7,5 hp 7,5
AF2403 Byggskador 7,5 hp 7,5
AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 hp 7,5
AH2909 C-Campus kurs i framtida vägdesign 7,5 hp 3,5 4,0
AF2025 Projekt för huskonstruktörer 7,5 hp 7,5
AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AF2510 Energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader 7,5 hp 7,5
AF2610 Bergteknik och tunnlar 7,5 hp 7,5
AG2800 Livscykelanalys 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AF2509 Inomhusklimat - kundnöjdhet och byggnadsprestanda 7,5 hp 7,5
AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF212X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AF223X Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF222X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AF233X Examensarbete inom byggnadsmateriallära, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF232X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AF243X Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF242X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AF253X Examensarbete inom installations- och energisystem, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF252X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AF263X Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF262X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF282X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AF293X Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AF292X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0