Behörighet och urval

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-03-17
Godkänd: 2015-03-17

Grundläggande behörighet

Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen inom teknikområdet samhällsbyggnad eller annat område med tydlig relevans för programmet med en omfattning av minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Särskild behörighet

Matematik 20 hp(inklusive linjär algebra, en- och flervariabelanalys samt statistik). Grundläggande kunskaper i numeriska metoder och/eller programmering 6 hp. Grundläggande kunskaper i byggmekanik 7,5 hp och byggkonstruktion 7,5 hp, geologi och geoteknik 6 hp, byggmaterial 7,5 hp och byggfysik 7,5 hp (värme- och fukttransport).

Vissa kurser i programmet kräver förkunskaper i strömningsmekanik och hydrologi

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer urval ske. Urvalsprocessen baseras på universitet, betyg och en sammanlagd värdering av avslutade kurser inom utbildningens huvudområde.