Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE2610 Tillämpad hydrologi 7,5 Avancerad nivå
AE2612 Vattenbyggnad 7,5 Avancerad nivå
AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs 7,5 Avancerad nivå
AF2024 Finita elementmetoder i analys och design 7,5 Avancerad nivå
AF2101 Betongbyggnad 7,5 Avancerad nivå
AF2102 Betongbyggnad, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
AF2201 Brokonstruktion 7,5 Avancerad nivå
AF2213 Stål- och träbyggnad 7,5 Avancerad nivå
AF2301 Byggnadsmaterial, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
AF2401 Byggnadsteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 Avancerad nivå
AF2508 Installationsteknik och -system 7,5 Avancerad nivå
AF2509 Inomhusklimat - kundnöjdhet och byggnadsprestanda 7,5 Avancerad nivå
AF2510 Energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader 7,5 Avancerad nivå
AF2602 Bergmekanik 7,5 Avancerad nivå
AF2609 Grundläggningsteknik och geokonstruktioner 7,5 Avancerad nivå
AF2901 Väg- och banteknik 7,5 Avancerad nivå
AF2903 Vägdimensionering, byggande och underhåll 7,5 Avancerad nivå
AI2805 Byggandets information och logistik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 Avancerad nivå
AF2011 Strukturdynamik 7,5 Avancerad nivå
AF2025 Projekt för huskonstruktörer 7,5 Avancerad nivå
AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF212X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
AF223X Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF222X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AF233X Examensarbete inom byggnadsmateriallära, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF232X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AF2402 Akustik och brand 7,5 Avancerad nivå
AF2403 Byggskador 7,5 Avancerad nivå
AF243X Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF242X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 Avancerad nivå
AF2509 Inomhusklimat - kundnöjdhet och byggnadsprestanda 7,5 Avancerad nivå
AF2510 Energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader 7,5 Avancerad nivå
AF253X Examensarbete inom installations- och energisystem, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF252X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AF2610 Bergteknik och tunnlar 7,5 Avancerad nivå
AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 7,5 Avancerad nivå
AF263X Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF262X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF282X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AF293X Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AF292X med betygsskala A-F
30,0 Avancerad nivå
AG2800 Livscykelanalys 7,5 Avancerad nivå
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 Avancerad nivå
AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 Avancerad nivå
AH2909 C-Campus kurs i framtida vägdesign 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Årskurs 3