Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-03-17
Godkänd: 2015-03-17

Utbildningens längd är två år och omfattar 120 högskolepoäng.

Utbildningen är på avancerad nivå. Det finns möjlighet att inrikta studierna mot antingen husbyggnad eller anläggningsteknik

Undervisningen sker på engelska.