Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

OBS! Kurslistan uppdateras 15 november.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
AF2011 Strukturdynamik 7,5 hp 7,5
AF2402 Akustik och brand 7,5 hp 7,5
AF2403 Byggskador 7,5 hp 7,5
AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 hp 7,5
AH2909 C-Campus kurs i framtida vägdesign 7,5 hp 3,0 4,5
AF2025 Projekt för huskonstruktörer 7,5 hp 7,5
AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AF2512 Inomhusklimat- och energimodellering för högpresterande byggnader, projektkurs Ersätter AF2510 7,5 hp 7,5
AF2610 Bergteknik och tunnlar 7,5 hp 7,5
AG2800 Livscykelanalys 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF223X Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF233X Examensarbete inom byggnadsmateriallära, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF243X Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF253X Examensarbete inom installations- och energisystem, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF259X Examensarbete inom strömnings-och klimatteknik , avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF263X Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AF293X Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0