Årskurs 2

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

OBS! Kurslistan uppdateras 15 november.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 50805 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 50953 7,5 hp 7,5
AF2011 Strukturdynamik 50527 7,5 hp 7,5
AF2402 Akustik och brand 50554 7,5 hp 7,5
AF2403 Byggskador 50773 7,5 hp 7,5
AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 50778 7,5 hp 7,5
AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 50581 7,5 hp 7,5
AH2909 C-Campus kurs i framtida vägdesign 50601 7,5 hp 3,0 4,5
AF2025 Projekt för huskonstruktörer 50756 7,5 hp 7,5
AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 50613 7,5 hp 7,5
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 50618 7,5 hp 7,5
AF2512 Inomhusklimat- och energimodellering för högpresterande byggnader, projektkurs
Ersätter AF2510
50833 7,5 hp 7,5
AF2610 Bergteknik och tunnlar 50994 7,5 hp 7,5
AG2800 Livscykelanalys 50289 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 50647 7,5 hp 7,5
AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 60305 30,0 hp 15,0 15,0
AF223X Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå 60357 30,0 hp 15,0 15,0
AF233X Examensarbete inom byggnadsmateriallära, avancerad nivå 60840 30,0 hp 15,0 15,0
AF243X Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå 60294 30,0 hp 15,0 15,0
AF253X Examensarbete inom installations- och energisystem, avancerad nivå 60363 30,0 hp 15,0 15,0
AF259X Examensarbete inom strömnings-och klimatteknik , avancerad nivå 60367 30,0 hp 15,0 15,0
AF263X Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå 60371 30,0 hp 15,0 15,0
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 60230 30,0 hp 15,0 15,0
AF293X Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå 60375 30,0 hp 15,0 15,0