Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och risk och säkerhet för byggnadsverk 51816 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 51555 7,5 hp 7,5
AF2011 Strukturdynamik 51806 7,5 hp 7,5
AF2402 Akustik och brand 52154 7,5 hp 7,5
AF2403 Byggskador 52155 7,5 hp 7,5
AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 52158 7,5 hp 7,5
AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 52159 7,5 hp 7,5
AF2025 Projekt för huskonstruktörer 51850 7,5 hp 7,5
AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 51870 7,5 hp 7,5
AF2610 Bergteknik och tunnlar 50441 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 50290 7,5 hp 7,5
AL2608 Livscykelanalys Ersätter AG2800 52249 7,5 hp 7,5
AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 61605 30,0 hp 15,0 15,0
AF223X Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå 61606 30,0 hp 15,0 15,0
AF233X Examensarbete inom byggnadsmateriallära, avancerad nivå 61607 30,0 hp 15,0 15,0
AF243X Examensarbete inom byggnadsteknik, avancerad nivå 61608 30,0 hp 15,0 15,0
AF253X Examensarbete inom installations- och energisystem, avancerad nivå 61609 30,0 hp 15,0 15,0
AF259X Examensarbete inom strömnings-och klimatteknik , avancerad nivå 61610 30,0 hp 15,0 15,0
AF263X Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå 61611 30,0 hp 15,0 15,0
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 61269 30,0 hp 15,0 15,0
AF293X Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå 61613 30,0 hp 15,0 15,0