Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp Grundnivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 3 hp läses i åk 1 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1019 Programmering II 7,5 hp Grundnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 1,5 hp läses i åk2 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 hp Grundnivå
LI1012 Källkritisk informationshantering 1,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1003 Projekt IT 7,5 hp Grundnivå
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp Grundnivå
ID2206 Operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 3 hp läses i åk 3 7,5 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria kurser om 21 hp läses i åk 3.

Examensarbete 15 hp är obligatoriskt under vårterminen.