Årskurs 1

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 7,5 7,5
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 4,5
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
3 hp läses i åk 1
7,5 2,7 0,1 0,1 0,1
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60885 7,5 7,5
SF1624 Algebra och geometri 60621 7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60768 7,5 7,5
SF1610 Diskret matematik 60617 7,5 7,5