Behörighet och urval

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2018-04-27
Godkänd: 2018-04-27

Programmet har en modifierad områdesbehörighet 9 (eller 9A): Matematik kurs E (4), Fysik kurs B (2) men inte Kemi kurs A (1) (undantag). Undantaget för Kemi motiveras av att IB-studenter bara kan fördjupa sig i ett naturvetenskapligt ämne samt matematik. Dessutom krävs Engelska B eller krav på kunskaper i engelska motsvarande det som behövs för att antas till masterprogram på KTH.

Urval sker enligt KTH:s antagningsordning, se KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning.