Utbildningens omfattning och innehåll

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2018-04-27
Godkänd: 2018-04-27

Kandidatprogrammet är på grundnivå och omfattar 3 år och 180 hp. Utbildningsspråk är engelska.