Årskurs 1

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 50426 7,5 7,5
SF1690 Baskurs i matematik 50686 6,0 6,0
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 51092 7,5 1,2 0,1 0,1 0,1
ID1018 Programmering I 50021 7,5 7,5
SF1684 Algebra och geometri 50603 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60024 7,5 7,5
SF1685 Envariabelanalys 60456 7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60553 7,5 7,5
SF1610 Diskret matematik 60442 7,5 7,5