Årskurs 1

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 50597 7,5 7,5
II1306 Introduktion till IT 51300 1,5 1,5
SF1690 Baskurs i matematik 50494 6,0 6,0
ID1018 Programmering I 50659 7,5 7,5
SF1684 Algebra och geometri 50489 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60629 7,5 7,5
SF1685 Envariabelanalys 60373 7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60956 7,5 7,5
SF1610 Diskret matematik 60343 7,5 7,5