Senast ändrad: 2020-01-22
Godkänd: 2020-01-22

Programmet har en modifierad områdesbehörighet 9 (eller 9A): Matematik kurs E (4), Fysik kurs B (2) men inte Kemi kurs A (1) (undantag). Undantaget för Kemi motiveras av att IB-studenter bara kan fördjupa sig i ett naturvetenskapligt ämne samt matematik. Dessutom krävs Engelska B eller krav på kunskaper i engelska motsvarande det som behövs för att antas till masterprogram på KTH.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet, två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.