Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

9 hp valfria kurser läses i åk 2. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser.

Årskurs 3

Valfria kurser

Kompletterande information

10,5 hp valfria kurser läses i åk 3. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser.