Årskurs 1

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 50177 7,5 hp 7,5
II1306 Introduktion till IT 50633 1,5 hp 1,5
SF1690 Baskurs i matematik 50868 6,0 hp 6,0
ID1018 Programmering I 50463 7,5 hp 7,5
SF1684 Algebra och geometri 50317 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60712 7,5 hp 7,5
SF1685 Envariabelanalys 60255 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60244 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 60272 7,5 hp 7,5