Årskurs 1

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 50474 7,5 hp 7,5
II1306 Introduktion till IT 50471 1,5 hp 1,5
SF1690 Baskurs i matematik 50470 6,0 hp 6,0
ID1018 Programmering I 50472 7,5 hp 7,5
SF1684 Algebra och geometri 50473 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60296 7,5 hp 7,5
SF1685 Envariabelanalys 60295 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60297 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 60294 7,5 hp 7,5