Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

9 hp valfria kurser läses i åk 2. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1021 Algoritmer och datastrukturer Ersätter ID1020 50321 7,5 hp 7,5
SF1686 Flervariabelanalys 50309 7,5 hp 7,5
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 50125 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 60337 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60235 7,5 hp 7,5
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 60241 7,5 hp 7,5
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 60244 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1303 Signalbehandling 50326 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 50193 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60403 7,5 hp 7,5
II1307 Aktiv karriärstart 60242 1,5 hp 1,5