Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp Grundnivå
II1306 Introduktion till IT 1,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
SF1684 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1685 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1690 Baskurs i matematik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1019 Programmering II 7,5 hp Grundnivå
ID1021 Algoritmer och datastrukturer Ersätter ID1020 7,5 hp Grundnivå
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 hp Grundnivå
SF1686 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
II1303 Signalbehandling 7,5 hp Grundnivå
II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp Grundnivå
LS1419 Engelska för arbetslivet 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

9 hp valfria kurser läses i åk 2. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser. 

Årskurs 3

Kompletterande information

10,5 hp valfria kurser läses i åk 3. 

De listade valfria kurserna är förslag på valfria kurser.