Senast ändrad: 2021-10-20
Godkänd: 2021-10-20

Kandidatprogrammet är på grundnivå och omfattar tre år och 180 hp. Utbildningsspråk är engelska.