Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
IK223X Examensarbete inom kommunikationssystem, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
IK251X Examensarbete inom kommunikationssystem, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2219 Prestandautvärdering för Nätverkskonstruktion Open for all programs. Target Master's programs: TCOMM Communication Systems, TSKKM System-on-Chip Design, TEBSM Embedded Systems, TNSSM Network Services and Systems. 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp 7,5 10,5
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp 12,0 12,0
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp 15,0 15,0
EP2400 Nätverksalgoritmer 7,5 hp 7,5
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp 7,5
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp 7,5