Årskurs 2

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, internetteknik (ITE)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 7,5
IK2510 Radionät 7,5 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 7,5
IS2500 RFID System 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 7,5
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5

Spår, säker och mobil kommunikation (SMK)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 7,5
IK2510 Radionät 7,5 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 7,5
IS2500 RFID System 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 7,5
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5

Spår, trådlösa nätverk (TRN)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 7,5
IK2510 Radionät 7,5 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 7,5
IS2500 RFID System 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 7,5
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5