Årskurs 2

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.