Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, internetteknik (ITE)

Kurser (ITE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp 7,5

Spår, säker och mobil kommunikation (SMK)

Kurser (SMK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp 7,5

Spår, trådlösa nätverk (TRN)

Kurser (TRN)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp 7,5