Årskurs 2

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 50855 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 60650 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 50855 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 60650 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 51166 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 51243 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 50221 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51073 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50257 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50545 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 50935 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 50855 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 60650 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 51166 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 51243 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 50221 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51073 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50257 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50545 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 50935 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 50855 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 60650 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 51166 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 51243 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 50221 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51073 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50257 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50545 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 50935 7,5 hp 7,5