Årskurs 2

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
IL246X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 60650 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar