Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Spår, internetteknik (ITE)

Spår, säker och mobil kommunikation (SMK)

Spår, trådlösa nätverk (TRN)