Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Spår, internetteknik (ITE)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, säker och mobil kommunikation (SMK)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, trådlösa nätverk (TRN)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser