Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-03-25
Godkänd: 2019-03-25

Programmet Kommunikationssystem är en tvåårig masterutbildning. Programmet består av tre terminer med (90 hp) med kurser följt av en termins examensarbete (30 hp). Programmet inleds med en uppsättning obligatoriska kurser (30 hp) som ger en bred och djup kunskap i grundläggande områden inom kommunikationssystem. Programmet fortsätter med specialiseringsinriktningar som inkluderar både obligatoriska kurser inom spåret och ett brett utbud av valbara kurser. Detta ger studenterna möjlighet att specialisera sig inom programmets ämnesområden. Den tredje terminen innehåller en projektorienterad kurs (obligatorisk) som ger studenten möjlighet att arbeta i grupp och inom forskningsprojekt som drivs inom Skolan för informations- och kommunikationsteknik. Den fjärde terminen ägnas åt examensarbetet.

Följande tre specialiseringsområden erbjuds:

  • Internetteknik
  • Trådlösa nätverk
  • Säker och mobil kommunikation