Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, internetteknik (ITE)

Kurser (ITE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 60472 30,0 hp 15,0 15,0
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 60473 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5

Spår, säker och mobil kommunikation (SMK)

Kurser (SMK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 60472 30,0 hp 15,0 15,0
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 60473 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5

Spår, trådlösa nätverk (TRN)

Kurser (TRN)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 60472 30,0 hp 15,0 15,0
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 60473 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5