Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, internetteknik (ITE)

Kurser (ITE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 51332 15,0 hp 7,5 7,5
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 61073 30,0 hp 15,0 15,0
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 61074 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 50314 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 51337 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51338 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 50327 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 51345 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 51341 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 51388 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51612 7,5 hp 7,5

Spår, säker och mobil kommunikation (SMK)

Kurser (SMK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 51332 15,0 hp 7,5 7,5
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 61073 30,0 hp 15,0 15,0
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 61074 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 50314 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 51337 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51338 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 50327 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 51345 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 51341 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 50298 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 51388 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51612 7,5 hp 7,5

Spår, trådlösa nätverk (TRN)

Kurser (TRN)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2200 Kommunikationssystem 51332 15,0 hp 7,5 7,5
DA246X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 61073 30,0 hp 15,0 15,0
EA246X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå Välj DA246X eller EA246X 61074 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 50314 7,5 hp 7,5
IK2510 Radionät 51337 7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System 51338 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 50327 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 51345 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 51341 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 51388 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51612 7,5 hp 7,5