Senast ändrad: 2020-02-17
Godkänd: 2020-02-17

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet: Kandidatexamen i elektroteknik/elektronik, datalogi, datorteknik, datavetenskap eller informationsteknik, varav minst 60 hp kurser i datavetenskap, grundläggande data/tele och internet, datorsystem (datorarkitektur och operativsystem) och programmering, minst 30 hp kurser i matematik, analys, linjär algebra och matematisk statistik eller sannolikhetsteori.

De särskilda behörighetskraven kan komma att anses ej uppfyllda om:

  • Institutionen som utfärdad betyget inte anses motsvara acceptabel kvalitsnivå enligt tillbördig myndighet i det land där institutionen är belägen.
  • Om examen inte kvalificerar för antagning till motsvarande mastersprogram i det land där det är utfärdat.

Urvalsprocessen bygger på följande urvalskriterier: universitet, tidigare studier (t.ex. GPA, betyg i vissa ämnen och engelska), motivation för studierna (t.ex. brev, referenser, examensarbetesförslag och relevant arbetslivserfarenhet). Utvärderingsskalan är 1-75.