Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2393 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Under höstterminen i årskurs 1 läses fem obligatoriska kurser om tillsammans 30 hp.

Till vårterminen väljs ett av sju spår (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Därutöver ska studenten under vårterminen i årskurs 1 eller höstterminen i årskurs 2 välja en teknikkomplementär kurs. Övriga kurser är valfria.

Spåren presenteras på KTHs utbildningswebb, http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning/master-magisterprogram-svenska/svenska-master-magisterprogram/datalogi/kurser-1.51699

Autonoma sysem:

DD2387, DD2423, DD2425, DD2427, DD2429, DD2431, DD2432, DD2439, DH2620, DN2221, DN2222, EL1110, EL3320, ID2204, ID2209, ID2213, EN2200, IC1004, EQ1240, SF1851

Datasäkerhet:

DD2387, DD2441, DD2448, DD2452, DD2457, DD2458, DD2490, DD2491, DD2495, DH2620, ID2002, ID2206, IV2021

Industriella informations- och styrsystem:

AK2014, DD2471, DH2620, EH2010, EH2020, EH2030, EH2040, EH2050,  EH2730, ID2003, IV2007, IV2031, ME1004, ME2042

Internetteknik:

DD2390, DD2490, DD2491, DD2495, EP2200, EP2210, EP2300, ID2206, ID2210, IK2213, IK2554, IK2555

Programsystemteknik:

DD2372, DD2387, DD2388, DD2390, DD2431, DD2450, DD2456, DD2457, DD2458, DD2471, DD2475, DD2483, DD2488, DH2418, DH2620, ID1217, ID2206

Språkteknologi:

DD2372, DD2387, DD2390, DD2431, DD2475, DH2418, DH2620, DT2112, DT2140

Teoretisk datalogi:

DD2372, DD2441, DD2446, DD2447, DD2448, DD2450, DD2456, DD2457, DD2458, EQ1220, ID1217, SF1851, SF2703 SF2708, SF2715, SF2729

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbetet utförs under vårterminen i årskurs 2.

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom det valda spåret. Vilka kurser som tillhör spåret framgår av kurslistan för årskurs 1.

Därutöver ska studenten under vårterminen i årskurs 1 eller höstterminen i årskurs 2 välja en teknikkomplementär kurs.

Övriga kurser är valfria.