Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under höstterminen i årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser om tillsammans 24 hp. En valfri kurs måste väljas

Till vårterminen läses en obligatorisk kurser och ett av nio spår väljs (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
ID2200 Operativsystem 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, datasäkerhet (CSCB)

Kurser (CSCB)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp 6,0
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp 6,0
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp 6,0
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
IV2021 IT-rätt 7,5 hp

Spår, språkteknologi (CSCE)

Kurser (CSCE)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Kurser (CSCH)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp

Spår, ljud och musik (CSCI)

Kurser (CSCI)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp 3,0 3,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2212 Musikakustik 7,5 hp 7,5
DT2118 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5