Senast ändrad: 2013-04-29
Godkänd: 2013-04-29

Studenter på de civilingenjörsprogram där masterprogrammet i datalogi berättigar till civilingenjörsexamen

Studenter på de civilingenjörsprogram vid KTH där masterprogrammet i datalogi berättigar till civilingenjörsexamen vid KTH får påbörja programmet om de vid terminsstarten uppfyller KTHs uppflyttningskrav till åk 4 och har slutfört de nedan under särskilda behörighetskrav uppräknade kurserna. De har garanterad plats på programmet. Ansökan görs enligt CSC-skolans anvisningar.

Övriga studenter

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, länk nedan.

Särskilda behörighetskrav: Utöver allmän behörighet för masterprogram krävs kunskaper i matematik, programmeringsteknik samt datalogi motsvarande kurserna:

  • SF1625 Envariabelanalys
  • SF1604 Linjär algebra
  • SF1631 Diskret matematik
  • DD1340 Introduktion till datalogi alternativt DD1320/DD1321 Tillämpad datalogi
  • DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alternativt DD2352/DD2354 Algoritmer och komplexitet
  • DD1365 Mjukvarukonstruktion, alternativt DD2385 Programutvecklingsteknik
  • IS1500/IS1200 Datorteknik

Vissa valfria kurser kräver ytterligare förkunskaper.

Ansökan görs via www.antagning.se senast 15 april.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer urval ske. Urvalsprocessen baseras på lärosäte, betyg och en sammanlagd värdering av avslutade kurser inom utbildningens huvudområde.

KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27191