Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under höstterminen i årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser om tillsammans 24 hp. En valfri kurs måste väljas

Till vårterminen läses en obligatorisk kurser och ett av nio spår väljs (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Obligatorisk för studenter som inte läst kursen alt. DD2352 tidigare 9,0 hp 6,0 3,0
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
ID2200 Operativsystem 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, språkteknologi (CSCE)

Kurser (CSCE)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2372 Automater och språk 6,0 hp 6,0

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Kurser (CSCH)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier 12,0 hp 6,0 6,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 9,0 hp 4,5 4,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
IS2205 Individuella studier i datorsystemteknik 7,5 hp