Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under höstterminen i årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser om tillsammans 24 hp. En valfri kurs måste väljas

Till vårterminen läses en obligatorisk kurser och ett av nio spår väljs (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Obligatorisk för studenter som inte läst kursen alt. DD2352 tidigare
9,0 hp 6,0 3,0
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
ID2200 Operativsystem 6,0 hp 6,0

Inriktningar