Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja 30 hp kurser inom spåret. Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,5 1,0 0,2 0,3
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, IT-Management med Enterprise Architecture (CSCC)

Kurser (CSCC)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier 12,0 hp
IV2029 Global IT-management 7,5 hp

Spår, programsystemteknik (CSCD)

Kurser (CSCD)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Kan inte läsas av den som gått DH1620 6,0 hp

Spår, språkteknologi (CSCE)

Kurser (CSCE)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Kan inte läsas av den som gått DH1620 6,0 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

Spår, teoretisk datalogi (CSCF)

Kurser (CSCF)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
EQ1220 Signalteori 7,5 hp

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Kurser (CSCH)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas 7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp

Spår, ljud och musik (CSCI)

Kurser (CSCI)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp
DT2410 Audioteknik 7,5 hp
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp