Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja 30 hp kurser inom spåret. Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,5 1,0 0,2 0,3
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas
7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp