Senast ändrad: 2014-10-08
Godkänd: 2014-10-08

Datalogiprogrammet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges i huvudsak på engelska. En del valfria kurser ges dock på svenska.

Programmet erbjuder för närvarande spåren autonoma system, beräkningsbiologi, datasäkerhet, datorsystemteknik, industriella informations- och styrsystem, internetteknik, programsystemteknik, språkteknologi samt teoretisk datalogi. 

Studen­terna har också möjlighet att definiera ett individuellt spår, som då måste godkännas av programansvarig.