Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under höstterminen i årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Till vårterminen läses en obligatoriska kurser och ett spår väljs (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Övriga kurser är valfria.

Kurspoolen utgår för de som går CDATE11 med inriktning KIN/JAP eller CDATE12 KIN/JAP. Kurspoolen gäller för ALLA andra studenter.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer
Läses i åk 2 om i åk 1 läser DD2352.
6,0 hp 1,5 4,5
SF1630 Diskret matematik
Externt antagna (ej CDATE-stud.) läser antingen SF1630 (sve) eller SF2736 (eng).
9,0 hp 6,0 3,0
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet
Ingår i kurspool, 1 av kurserna läses. Obligatorisk om den ej har lästs tidigare.
6,0 hp 6,0
SF2736 Diskret matematik
Externt antagna (ej CDATE-stud.) läser antingen SF1630 (sve) eller SF2736 (eng).
7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet
Obligatorisk för studenter som inte läst kursen alt. DD1352 tidigare
7,5 hp 4,5 3,0
ID2200 Operativsystem
Ingår i kurspool, 1 av kurserna läses. Obligatorisk om den ej har lästs tidigare.
6,0 hp 6,0

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
EP2500 Säkra nätverkssystem
Först läses EP2500, sedan kan EP2520 och EP2510 läsas.
7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Först läses EP2500, sedan kan EP2520 och EP2510 läsas.
7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Först läses EP2500, sedan kan EP2520 och EP2510 läsas.
7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp 3,8 3,7
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Kursen alterneras med DD2372
6,0 hp 6,0
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Kursen allterneras vartannat år med DD2446
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas
7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Bara en av DD2488 och ID2202 kan läsas
9,0 hp 4,5 4,5
IS2205 Individuella studier i datorsystemteknik 7,5 hp