Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret. Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA224X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå För externt antagna masterstudenter på CSC. 30,0 hp 15,0 15,0
DA225X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå För civilingenjörsstudenter vid CSC. 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, autonoma system (CSCA)

Kurser (CSCA)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system Platsbegränsning 9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp

Spår, datasäkerhet (CSCB)

Kurser (CSCB)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press Platsbegränsad! 9,0 hp 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs EP2500 (period 2) är rekommenderad förkunskapskurs. 7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Spår, IT-Management med Enterprise Architecture (CSCC)

Kurser (CSCC)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 hp 7,5 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5

Spår, programsystemteknik (CSCD)

Kurser (CSCD)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press Platsbegränsad! 9,0 hp 4,5 4,5
DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Spår, språkteknologi (CSCE)

Kurser (CSCE)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp

Spår, teoretisk datalogi (CSCF)

Kurser (CSCF)

The course DD2445 will be given this academic year (and will be alternated with DD2442 Seminars on Theoretical Computer Science, 7,5 credits next academic year).

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp 4,0 3,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press Platsbegränsad! 9,0 hp 4,5 4,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Spår, beräkningsbiologi (CSCG)

Kurser (CSCG)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
BB2510 Proteomik 6,0 hp 6,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Kurser (CSCH)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5

Spår, ljud och musik (CSCI)

Kurser (CSCI)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp