Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret. Övriga kurser är valfria.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA224X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För externt antagna masterstudenter på CSC.
30,0 hp 15,0 15,0
DA225X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För civilingenjörsstudenter vid CSC.
30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press
Platsbegränsad!
9,0 hp 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
EP2500 (period 2) är rekommenderad förkunskapskurs.
7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

The course DD2445 will be given this academic year (and will be alternated with DD2442 Seminars on Theoretical Computer Science, 7,5 credits next academic year).


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp 4,0 3,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press
Platsbegränsad!
9,0 hp 4,5 4,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp