Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2014

Spår, autonoma system (CSCA)

Spår, datasäkerhet (CSCB)

Spår, IT-Management med Enterprise Architecture (CSCC)

Spår, programsystemteknik (CSCD)

Spår, språkteknologi (CSCE)

Spår, teoretisk datalogi (CSCF)

Spår, beräkningsbiologi (CSCG)

Spår, datorsystemteknik (CSCH)

Spår, ljud och musik (CSCI)