Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-02-13
Godkänd: 2015-02-13

Datalogiprogrammet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska. En del valfria kurser ges dock på svenska.

Programmet erbjuder för närvarande spåren autonoma system, beräkningsbiologi, datasäkerhet, datorsystemteknik, IT-Management med Enterprise Architecture, ljud och musik, programsystemteknik, språkteknologi samt teoretisk datalogi. 

Studen­terna har också möjlighet att definiera ett individuellt spår, som då måste godkännas av programansvarig.

.