Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Till vårterminen väljs ett av sju spår (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, autonoma system (CSCA)

Kurser (CSCA)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5

Spår, datasäkerhet (CSCB)

Kurser (CSCB)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Spår, IT-Management med Enterprise Architecture (CSCC)

Kurser (CSCC)

Med reservation för ändringar

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 hp 7,5 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5

Spår, programsystemteknik (CSCD)

Kurser (CSCD)

Med reservation för ändringar

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Spår, språkteknologi (CSCE)

Kurser (CSCE)

Med reservation för ändringar

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5

Spår, teoretisk datalogi (CSCF)

Kurser (CSCF)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp 3,5 4,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Spår, beräkningsbiologi (CSCG)

Kurser (CSCG)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
BB2510 Proteomik 6,0 hp 6,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp

Spår, ljud och musik (CSCI)

Kurser (CSCI)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp