Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Till vårterminen väljs ett av sju spår (det finns också möjlighet att definiera ett individuellt spår). Studenten ska under vårterminen i årskurs 1 och höstterminen i årskurs 2 välja sammanlagt 30 hp kurser inom spåret.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
Ett poäng per läsår
2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Med reservation för ändringar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 hp 7,5 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5

Med reservation för ändringar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5