Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För studerande från CTFYS eller CINTE som saknar motsvarande kurser i tidigare examen krävs även:

- DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1630 Diskret matematik 9 hp, grundnivå, eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (62,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå Endast öppen för studenter antagna på ett masterprogram på CSC 30,0 hp Avancerad nivå
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå För civilingenjörsstudenter antagna på ett masterprogram på CSC 30,0 hp Avancerad nivå
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi En poäng per läsår 2,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För studerande från CTFYS eller CINTE som saknar motsvarande kurser i tidigare examen krävs även:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1630 Diskret matematik 9 hp, grundnivå, eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

Spår, kognitiva system (CSCS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi Obligatorisk för spåret Tal och musik. 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare Endast för spåret Tal och Musik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi Endast för spåret Tal och Musik 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2320 Talsignalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Tal och musik

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas under årskurs 1 eller årskurs 2.

Villkorligt valfria kurser Datorseende och robotik (årskurs 1):

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

DT2112 Talteknologi 7.5

EQ2340 Mönsterigenkänning 7.5

Villkorligt valfria kurser, Tal och Musik (årskurs 1):

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7.5

DT2213 Musikkommunikation och musikteknologi 7.5

EN2202 Mönsterigenkänning 7.5

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för spåret Bildbehandling och robotik. 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system Endast villkorligt valfri för spåret Datorseende och robotik. 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi Endast villkorligt valfri för spåret Datorseende och robotik. 6,0 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem Endast villkorligt valfri för spåret Datorseende och robotik. 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik Endast villkorligt valfri för spåret Tal och Musik. 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 16,5 hp från de villkorligt valfria kurserna ska läsas i årskurs 1 eller årskurs 2.


Villkorligt valfria kurser, delspår Datorseende och robotik, årskurs 2.

DD2425 Robotik och autonoma system 9.0

DD2429 Datorfotografi 6.0

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7.5

DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15.0

DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6.0

DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5

EL2320 Tillämpad estimering 7.5

EN2202 Mönsterigenkänning 7.5

Villkorligt valfria kurser, delspår Tal och musik, årskurs 2:

DD2423 Bildbehandling och datorseende 7.5

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7.5

DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6.0

DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6.0

DT2410 Audioteknik 7.5

EL2320 Tillämpad estimering 7.5

EN2202 Mönsterigenkänning 7.5

Spår, dataanalys (CSDA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 16,5 hp av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Spår, högprestandaberäkningar (CSHP)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar:

Årskurs 2

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurser ska läsas från årskurs 1 och 2.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurser ska läsas från årskurs 1 och 2.

Med reservation för ändringar.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2360 Tillämpad GPU-programmering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
SK1108 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Minst 15 hp måste läsas från de villkorligt valfria kurserna

Spår, programvaruteknik (CSST)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för spåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Obligatorisk för spåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs, årskurs 1:

DD2459 Programvarutillförlitlighet

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Programspråk
  2. Datasäkerhet

Obligatoriska kurser, delspår Datasäkerhet:

DD2448 Kryptografins grunder

DD2460 Programvarusäkerhet

Minst en av nedanstående kurser måste läsas i delspåret programspråk:

DD2386 Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 hp

DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en dessa kurser måste läsas i delspåret programspråk:

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion Obligatorisk för spåret Programspråk 9,0 hp Avancerad nivå
DD2496 Integritetsskyddande tekniker Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem Villkorligt valfri för spåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp Grundnivå
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp Grundnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs Rekommenderad för spåret Datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Delspår Programspråk:

Obligatorisk kurs:

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9 hp

Delspår Datasäkerhet:

Minst en av kurserna ska läsas:

EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7,5 hp

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Kryptografi 7,5 hp Avancerad nivå
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp Avancerad nivå
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2460 Programvarusäkerhet Obligatorisk för spåret formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2723 Valda ämnen i matematik III Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2724 Valda ämnen i matematik IV Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2730 Valda ämnen i matematik V Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2741 Enumerativ kombinatorik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer och Komplexitet
  2. Formella Metoder
  3. Kryptografi

Minst 7,5 hp måste läsas från följande kurser:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Delspår Formella metoder:

Obligatorisk kurs:

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Rekommenderade kurser för delspåret:

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas år ett eller år två.

SF2713 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi Villkorligt valfri för spåret Algoritmer och Komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
SF2723 Valda ämnen i matematik III Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2724 Valda ämnen i matematik IV Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2730 Valda ämnen i matematik V Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2741 Enumerativ kombinatorik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik Villkorligt valfri matematikkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Delspår Algoritmer och komplexitet:

Minst en av följande kurser ska läsas:

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp (Ges nästa gång HT19)

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas år ett eller år två.

SF2713 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Villkorligt valfri för delspåret Visualisering och modellering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering Villkorligt valfri för delspåret Visualisering och modellering 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett av följande delspår måste väljas:

  1. Visualisering och modellering
  2. Grafik och interaktion

En av de villkorligt valfria kurserna i delspåret Visualisering och modellering måste läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik Obligatorisk för delspåret Visualisering och modellering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion Obligatorisk för spåret Grafik och Interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign Obligatorisk för spåret Grafik och Interaktion 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå