Senast ändrad: 2018-10-09
Godkänd: 2018-10-09

Datalogiprogrammet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska.

Programmet erbjuder för närvarande spåren:

 Dataanalys

 Högprestandaberäkningar

 Interaktionsdesign

 Kognitiva system

 Programvaruteknik

 Teoretisk datalogi

 Vetenskapliga beräkningar

 Visualisering och grafik

Studen­terna har också möjlighet att definiera ett individuellt spår, som då måste godkännas av programansvarig.