Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Kursen IK2218 Internets protokoll och principer ersätts av en valfri kurs, minst 6 hp, för studenter från CINTE.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
En poäng per läsår
2,0 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 61010 30,0 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Konverserande system

Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:

DD2423 Bildbaserad och datorseende 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Konverserande system:

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

DT2150 Projektkurs i kognitiva system

En av dessa kurser måste läsas:

DT2118 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50973 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50972 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
51123 7,5 7,5
DT2150 Projekt i kognitiva system
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
51134 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60868 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
60852 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60870 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50974 6,0 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 51105 7,5 7,5
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 51191 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50196 7,5 7,5
DD2418 Språkteknologi 51119 6,0 6,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50961 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
DT1130 Spektrala transformer 51120 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 51136 7,5 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 51063 7,5 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60752 15,0 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0

Spår, dataanalys (CSDA)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Maskininlärning

2 Behandling av naturliga språk

3 Bioinformatik

Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:

DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp

DD2418 Språkteknologi, 6 hp

Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2430 Projektkurs i dataanalys 50975 7,5 3,5 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
50196 7,5 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
51284 7,5 7,5
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
51119 6,0 6,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
50964 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60867 9,0 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
60852 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DD2429 Datorfotografi 50974 6,0 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 50973 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 51063 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60752 15,0 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60870 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Minst 15 hp från de villkorligt valfria kurser måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 51108 9,0 3,0 6,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 51180 3,0 1,5 1,5
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 51183 9,0 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 51177 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60926 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer7,5 hp

DD2257 Visualisering, 7.5 hp

DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 51106 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 51105 7,5 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60855 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 50768 7,5 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 50995 7,5 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 50191 7,5 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50976 9,0 6,0 3,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 50192 7,5 3,5 4,0
BB2280 Molekylär modellering 50702 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 6,0
DT2212 Musikakustik 60877 7,5 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60871 7,5 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 60856 6,0 3,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60716 7,5 7,5

Spår, programvaruteknik (CSST)

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datasäkerhet
  2. Programspråk
  3. Programvaruteknik

Delspår Datasäkerhet

Obligatoriska kurser

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2497 Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste läsas)

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 credits

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Delspår Programspråk:

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en kurs måste läsas från nedanstående kurser):

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0  hp

Delspår Programvaruteknik:

Obligatoriska kurser:

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en av följande kurser måste läsas):

DD2460 Programvarusäkerhet, 6,0 hp

DD2481 Principer för progamspråk, 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
50768 7,5 7,5
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet
50773 7,5 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
50771 9,0 4,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik
50772 7,5 7,5
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet
51271 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Datasäkert
51070 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Datasäkert
60820 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet
60574 7,5 3,0 4,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
60862 6,0 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60576 7,5 7,5
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk
60578 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem
Datasäkert
51026 7,5 7,5
DD1389 Internetprogrammering 60725 6,0 6,0
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 7,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press 60863 9,0 4,5 4,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
  2. Formella Metoder och Semantik

Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

Obligatorisk kurs:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna ska läsas):

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Delspår Formella metoder och Semantik:

Obligatorisk kurs:

DD2452 Forrmella metoder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas)

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas:

SF2713 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser:

Kurser inom i princip vilket område som heslt inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 50770 7,5 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
51114 7,5 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
50768 7,5 7,5
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
50769 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori
Villkorligt valfri matematikkurs
50196 7,5 7,5
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Villkorligt valfri matematikkurs
50468 7,5 3,7 3,8
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60575 7,5 7,5
SF2972 Spelteori
Villkorligt valfri Matematikkurs
60139 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60574 7,5 3,0 4,5
SF2723 Valda ämnen i matematik III
Villkorligt valfri matematikkurs
60364 7,5 3,7 3,8
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60862 6,0 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60576 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 7,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press 60863 9,0 4,5 4,5

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Minst 18 hp måste läsas ur de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 51107 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 51108 9,0 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 51109 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50974 6,0 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 51191 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60754 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 7,5