Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Kursen IK2218 Internets protokoll och principer ersätts av en valfri kurs, minst 6 hp, för studenter från CINTE.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50967 6,0 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50649 6,0 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50426 6,0 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50767 6,0 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
Ett poäng per läsår
51220 2,0 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50766 6,0 6,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Konverserande system

Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:

DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2410 Introduktionskurs i Robotik, 7,5 hp

Obligatorisk kurs, delspår konverserande system:

DT2150 Projektkurs i kognitiva system 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

DD2418 Språkteknologi 6,0 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50968 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
51105 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50972 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
51123 7,5 7,5
DT2150 Projekt i kognitiva system
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
51134 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60868 7,5 7,5
DD2418 Språkteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60865 6,0 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60852 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60870 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50974 6,0 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 51191 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50196 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50961 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
DT1130 Spektrala transformer 51120 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 51136 7,5 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 51063 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 50361 6,0 6,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60752 15,0 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5

Spår, dataanalys (CSDA)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Maskininlärning

2 Behandling av naturliga språk

3 Bioinformatik

Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Maskininlärning (en av kurserna måste läsas):

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:

DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp

DD2418 Språkteknologi, 6 hp

Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
51105 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
50196 7,5 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
51284 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
50964 7,5 7,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
60744 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60867 9,0 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60865 6,0 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
60852 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DD2429 Datorfotografi 50974 6,0 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 50973 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 51063 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 50361 6,0 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60752 15,0 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60870 7,5 7,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60928 7,5 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 51108 9,0 3,0 6,0
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 51183 9,0 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 51177 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60926 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60930 3,0 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2257 Visualisering, 7.5 hp

DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 60854 7,5 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60754 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 51105 7,5 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60855 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 50768 7,5 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 50995 7,5 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 50191 7,5 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50976 9,0 6,0 3,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 50192 7,5 3,5 4,0
BB2280 Molekylär modellering 50702 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 6,0
DT2212 Musikakustik 60877 7,5 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60871 7,5 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 60856 6,0 3,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60716 7,5 7,5

Spår, programvaruteknik (CSST)

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datasäkerhet
  2. Programspråk
  3. Programvaruteknik

Delspår Datasäkerhet

Obligatoriska kurser:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2497 Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp (läses i åk 2)

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste läsas):

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Delspår Programspråk:

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste väljas):

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0 hp

Delspår Programvaruteknik:

Obligatoriska kurser:

DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst två av följande kurser måste läsas):

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

DD2481 Principer för programspråk, 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 60577 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
50768 7,5 7,5
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet
50773 7,5 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
50771 9,0 4,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik
50772 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60575 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet
60574 7,5 3,0 4,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
60862 6,0 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60576 7,5 7,5
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk, villkoligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60578 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem
Datasäkert
51026 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Datasäkert
51070 7,5 7,5
DD1389 Internetprogrammering 60725 6,0 6,0
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Datasäkert
60820 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 7,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press 60863 9,0 4,5 4,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
  2. Formella Metoder och Semantik

Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

Obligatorisk kurs, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi: (en av kurserna ska läsas):

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Delspår Formella metoder och Semantik:

Obligatorisk kurs, delspår Formella metoder och Semantik:

DD2452 Forrmella metoder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår Formella metoder och Semantik (minst en av kurserna ska läsas)

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas:

SF2700 Analys grundkurs 9 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser:

Kurser inom i princip vilket område som helst inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
51114 7,5 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder
50768 7,5 7,5
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
50769 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori
Villkorligt valfri matematikkurs
50196 7,5 7,5
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Villkorligt valfri matematikkurs
50468 7,5 3,7 3,8
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder
60575 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60574 7,5 3,0 4,5
SF1677 Analysens grunder
Villkorligt valfri matematikkurser
60370 7,5 3,7 3,8
SF2723 Valda ämnen i matematik III
Villkorligt valfri matematikkurs
60364 7,5 3,7 3,8
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60862 6,0 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60576 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik
Villkorligt valfri matematikkurs
60137 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 7,5
DD2458 Problemlösning och programmering under press 60863 9,0 4,5 4,5

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Minst tre av de villkorligt valfria kurserna måste läsas

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 51108 9,0 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 51109 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50974 6,0 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 51191 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60754 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 7,5