Årskurs 2

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Kursen IK2218 Internets protokoll och principer utgår för studenter från CINTE.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
En poäng per läsår
2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 60886 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Konverserande system

Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:

DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2410 Introduktionskurs i Robotik, 7,5 hp

Obligatorisk kurs, delspår konverserande system:

DT2150 Projektkurs i kognitiva system 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Konverserande system (välj en av dessa kurser):

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

DD2418 Språkteknologi 6,0 hp

Med reservation för ändringar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
7,5 hp 7,5
DT2150 Projekt i kognitiva system
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60115 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60118 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60126 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system
Ges ej. Ersätts av DD2410
9,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60112 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0

Ett av delspåren ska väljas:

1 Maskininlärning

2 Behandling av naturliga språk

3 Bioinformatik

Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:

DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

Villkorligt valfri kurs, delspår Maskininlärning (en av kurserna måste läsas):

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs, 7,5 hp

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:

DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp

DD2418 Språkteknologi, 6 hp

Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp 3,5 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
7,5 hp 7,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
60354 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60119 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
60118 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60112 15,0 hp 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60126 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):

DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp

DD2257 Visualisering, 7.5 hp

DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datasäkerhet
  2. Programspråk
  3. Programvaruteknik

Delspår Datasäkerhet

Obligatoriska kurser:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2497 Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste läsas):

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Delspår Programspråk:

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste väljas):

DD2372 Automater och språk 6,0 hp (ges vartannat år; ges nästa gång VT20)

DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0 hp

Delspår Programvaruteknik:

Obligatoriska kurser:

DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst två av följande kurser måste läsas):

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

DD2481 Principer för programspråk, 7,5 hp

Med reservation för ändringar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
7,5 hp 7,5
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet
7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
9,0 hp 4,5 4,5
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet
Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet
7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60145 7,5 hp 7,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik
61004 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet
60102 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60146 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk, villkoligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60147 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem
Datasäkert
7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Datasäkerhet
7,5 hp 7,5
DD1389 Internetprogrammering 60173 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Datasäkerhet
60127 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
  2. Formella Metoder och Semantik

Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

Obligatorisk kurs, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår  Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi: (en av kurserna ska läsas):

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Delspår Formella metoder och Semantik:

Obligatorisk kurs, delspår Formella metoder och Semantik:

DD2452 Formella metoder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser, delspår Formella metoder och Semantik (minst en av kurserna ska läsas)

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas:

SF2700 Analys grundkurs 9 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser:

Kurser inom i princip vilket område som helst inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp 7,5
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60145 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori
Villkorligt valfri Matematikkurs
60306 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60102 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60146 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5

Minst tre av de villkorligt valfria kurserna måste läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60141 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5