Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Datalogiprogrammet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska.

Programmet har sju spår varav ett ska väljas

  •  Dataanalys
  •  Interaktionsdesign
  •  Kognitiva system
  •  Programvaruteknik
  •  Teoretisk datalogi
  •  Vetenskapliga beräkningar
  •  Visualisering och grafik

Om särskilda skäl föreligger så kan ett individuellt spår beviljas av programansvarig.