Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi Ett poäng per läsår 2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Kurser (CSCS)

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

  1. Datorseende och robotik:
    DD2410, DD2423, DD2424.
  2. Konverserande system:
    Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
    minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
    samt läses: DT2150 (ersätts fr o m HT20 av DT2151).

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2112 Talteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Spår, dataanalys (CSDA)

Kurser (CSDA)

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science Obligatorisk för delspåret Maskininlärning 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Kurser (CSID)

Totalt minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Kurser (CSSC)

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Kurser (CSSP)

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (CSST)

Kurser (CSST)

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Programspråk 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk Obligatorisk för delspåret Programspråk, villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Kurser (CSTC)

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445 (ges vartannat år).

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2459 Programvarutillförlitlighet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder 7,5 hp 7,5
DD2372 Automater och språk Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder 6,0 hp 6,0
DD2448 Kryptografins grunder Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Kurser (CSVG)

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5