Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För studenter från CTFYS och CINTE är följande kurser obligatoriska, om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp,
- SF1662 Diskret matematik 7,5, eller SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp, alternativt SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.

För studenter från CINTE ersätts kursen IK2218 Internets protokoll och principer, mot en valfri kurs minst 6 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 hp 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
Ett poäng per läsår
2,0 hp 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas med följande obligatoriska kurser:

  1. Datorseende och robotik:
    DD2410, DD2423, DD2424.
  2. Konverserande system:
    Villkorligt valfria: DT2112 och DT2119 (en ska väljas), och
    minst 7,5 hp av: DD2424, DD2437, DT2140, DD2418,
    samt läses: DT2150 (ersätts fr o m HT20 av DT2151).

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60115 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik, Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60118 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60126 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60112 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0

Förkunskaper: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1.  Maskininlärning:
     - Obligatorisk kurs: DD2424.
     - Villkorligt valfri kurs (en måste läsas): DD2434, DD2437, DD2420.

2.  Behandling av naturliga språk:
     Obligatoriska kurser: DD2476 och DD2418.

3.  Bioinformatik:
     Obligatorisk kurs: SF2940.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
Villkorligt valfri för delspåret Maskininlärning
60354 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60119 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
60118 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60112 15,0 hp 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60126 7,5 hp 7,5

Totalt minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas under årskurs 1-2.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60518 7,5 hp 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60132 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60161 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60131 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5

Förkunskapskrav: SF1626 Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser (en måste läsas): DD2437, DD2257, DD2365.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 60137 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60141 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 60669 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 60462 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5

Obligatorisk kurs:
DD2520 Applied Crypotography, 7,5 hp.

Villkorligt valfria kurser, varav:
- minst två skall läsas: DD2448, DD2525, DD2496, DD2443, samt
- minst en skall läsas: DD2497, EP2510.

Rekommenderade valfria kurser:
DD2460, EN2720, ID2218, EP2520, EP2790.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2520 Tillämpad kryptografi 60581 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2448 Kryptografins grunder 60102 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 60583 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60127 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet 60146 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems 60709 7,5 hp 7,5

Ett av de två delspåren ska väljas:

1. Programspråk
- Obligatoriska kurser: DD2481 och DD2488.
- Villkorligt valfria kurser (en måste väljas): DD2372, DD2457.

2. Programvaruteknik
- Villkorligt valfria kurser (minst två måste läsas): DD2443, DD2459, DD2460, DD2481, DD2482, DD2528.
- Villkorligt valfria kurser (minst en måste läsas): DD2487, DD2497.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 60149 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60145 7,5 hp 7,5
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
60380 6,0 hp 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60146 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk, villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60147 7,5 hp 7,5
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps
Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60148 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0

Obligatoriska kurser för alla:
-
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp,
- SF2xxx, dvs någon kurs i matematik på avancerad nivå, 7,5 hp.

Ett av delspåren ska väljas:

1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
- Obligatorisk kurs: DD2448.
- Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas): DD2445, DD2442.

2. Formella metoder och semantik:
- Obligatorisk kurs: DD2452.
- Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp ska läsas): DD2459, DD2448, DD2457, DD2460, DD2372, DD2443, DD2442, DD2445 (ges vartannat år).


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder
60145 7,5 hp 7,5
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder
60380 6,0 hp 6,0
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60102 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60146 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5

Minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60141 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5